PATRONAT HONOROWY
 
Ministra Energii
Krzysztofa Tchórzewskiego
 Sekretarza Stanu - Głównego Geologa Kraju w MŚ
Mariusza Oriona Jędryska
 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Andrzeja Adamczyka
 
Prezesa URE
Macieja Bando
 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
    
 
Krajowej Izby Gospodarczej
 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
 Izby Gospodarczej Gazownictwa 
Polskiej Izby Paliw Płynnych
 
Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Chemicznego
    
 
 
 
Partner Główny
 Partner Prawny
 Partner Partner
   
 
Partner Sponsor Organizator
  
 
Patroni Medialni